Zasłużony

Odznaczeni Złotą Odznaką Zsłużony

Drużynowy 2001-2003
Imię: Przemysław
Nazwisko: Kozioł
Stopień: podharcmistrz
Rozkaz: Ls1/2011

 

Drużynowy 2003 – 2005
Imię: Krzysztof
Nazwisko: Misiakiewicz
Stopień: harcerz orli
Rozkaz: Ls1/2011

 

Zasłużony Członek Drużyny
Imię: Aneta
Nazwisko: Woźniak
Stopień: samarytanka
Rozkaz: Ls1/2011

 

Drużynowy 2005-2009
Imię: Michał
Nazwisko: Śpitalniak
Stopień instr: przewodnik
Rozkaz: Ls1/2012

 

Drużynowy 2009-2010
Imię: Mateusz
Nazwisko: Ochałek
Stopień: harcerz orli
Rozkaz: Ls1/2012

———-
Odznaczeni Odznaką Zasłużony

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr5 w Nysie
Imię: Eulalia
Nazwisko: Woźniak
Rozkaz: Ls1/2012

 

Wice Dyrektor Szkoły Podstawowej nr5 w Nysie
Imię: Andrzej
Nazwisko: Krzyż
Stopień instr: podharcmistrz
Rozkaz: Ls1/2012

 

Przyboczna 2010-2012
Imię: Martyna
Nazwisko: Abratkiewicz
Stopień: Samarytanka
Rozkaz: L2/2012

 

Koordynator ds. medycznych hufca
Imię: Violetta
Nazwisko: Sikora
Stopień instr: podharcmistrzyni
Rozkaz: Ls2/2012

 

Członek HKSI
Imię: Tadeusz
Nazwisko: Wilk
Stopień instr: harcmistrz
Rozkaz: Ls2/2012

———-
Dokumentacja

Regulamin Odznaczenia pobierz

Wigety

Miejsce gdzie wkrótce pojawią się nowe Wigety poprawiające funkcjonalność strony.

Kontakt

Archiwum

Kategorie